ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στην 16η Συνεδρίαση του της 29ης Ιουλίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων

με την υπ’ Αριθμό 405 απόφαση του ενέκρινε τη σύσταση Διοικούσας Επιτροπής

στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, αποτελούμενη από τα εξής 7 μέλη:

 

Πετρόπουλος Τάκης – Πρόεδρος

Αργυράτος Θεόδωρος

Ζώτος Βασίλης

Καραμούζης Φίλιππος

Κατσικαρώνης Φώτης

Νικολάου Ανδρέας

Παντελής Χαράλαμπος