Όροι χρήσης χώρων του Σταδίου από φυσικά πρόσωπαadobe-acrobat
Αίτηση έκδοσης κάρτας εισόδου στο Στάδιο (δωρεάν)adobe-acrobat

Μαζί με την αίτηση συμπληρωμένη (πρώτη σελίδα), είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας, 2 φωτογραφιών, και η βεβαίωση γιατρού της δεύτερης σελίδας ή ανεξάρτητη βεβαίωση που να αναφέρει τα εξής:

"Δύναται να γυμναστεί και τον/την κρίνω ικανό/νη να συμμετάσχει στα προγράμματα φυσικής δραστηριότητας και άθλησης χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για την υγεία του/της"