ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στην Συνεδρίαση του της 16ης Οκτωβρίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων

με την υπ’ Αριθμό 570 απόφαση του ενέκρινε τη σύσταση Διοικούσας Επιτροπής

στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, αποτελούμενη από τα εξής 15 τακτικά μέλη:

Α.Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1 Ζώτος Βασίλειος Πρόεδρος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
2 Κατσικαρώνης Φώτιος Μέλος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
3 Αργυράτος Θεόδωρος Μέλος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
4 Αργυράτος Αργύριος Μέλος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
5 Παντελής Χαράλαμπος Μέλος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
6 Τσεκούρας Παύλος Μέλος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
7 Παπανδρεόπουλος Γεώργιος Μέλος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
8 Γερολυμάτος Χρήστος Μέλος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
9 Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης Μέλος ΠΑΤΡΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΞΑΝΑ - Γ. Αλεξόπουλος
10 Πλούμης Χρήστος Μέλος ΠΑΤΡΑ ΕΝΩΜΕΝΗ -Ν. Παπαδημάτος
11 Κονδύλης Θεόδωρος Μέλος ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ - Ν. Νικολόπουλος
12 Καραμούζης Φίλιππος Μέλος ΩΡΑ ΠΑΤΡΩΝ - Γ. Ρώρος
13 Ορφανόπουλος Δημήτριος Μέλος ΠΑΤΡΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ - Ν. Τζανάκος
14 Διαμαντόπουλος Γεράσιμος Μέλος ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ-Χ. Πατούχας
15 Ράζος Ανδρέας Μέλος Πάτρα Διεθνής Σύγχρονη Πόλη-A. Χρυσανθακόπουλος

και τα εξής 15  αναπληρωματικά μέλη :

Α.Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1 Καραχασάνη Κωνσταντίνα Αναπληρωτής ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
2 Παλαρμάς Στυλιανός Αναπληρωτής ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
3 Χριστόπουλος Γεώργιος Αναπληρωτής ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
4 Κωτσόπουλος Μιχαήλ Αναπληρωτής ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
5 Σκιαδάς Άγγελος Αναπληρωτής ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
6 Γεωργακόπουλος Ηλίας Αναπληρωτής ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
7 Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης Αναπληρωτής ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
8 Σουγλέρης Δημήτριος Αναπληρωτής ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
9 Τσιμπλοστεφανάκης Στυλιανός Αναπληρωτής ΠΑΤΡΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΞΑΝΑ - Γ. Αλεξόπουλος
10 Τσίτουρα Κωνσταντίνα Αναπληρωτής ΠΑΤΡΑ ΕΝΩΜΕΝΗ -Ν. Παπαδημάτος
11 Αργυρόπουλος Ιωάννης Αναπληρωτής ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ - Ν. Νικολόπουλος
12 Πετρούτσος Θεόδωρος Αναπληρωτής ΩΡΑ ΠΑΤΡΩΝ - Γ. Ρώρος
13 Μπορνιβέλη Κωνσταντίνα Αναπληρωτής ΠΑΤΡΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ - Ν. Τζανάκος
14 Παντελή Μαριάννα Αναπληρωτής ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ-Χ. Πατούχας
15 Κατσίκης Αντώνιος Αναπληρωτής Πάτρα Διεθνής Σύγχρονη Πόλη-A. Χρυσανθακόπουλος