ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στην 4η Συνεδρίαση του της 29ης Ιανουαρίου 2024, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων

με την υπ’ Αριθμόν 38 απόφαση του, ενέκρινε τη σύσταση Διοικούσας Επιτροπής

στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο αποτελούμενη από τα εξής 9 τακτικά μέλη:

Α.Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1 Ζώτος Βασίλειος Πρόεδρος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
2 Αργυράτος Θεόδωρος Αντιπρόεδρος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
3 Αργυράτος Αργύριος Μέλος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
4 Καραμούζης Φίλιππος Μέλος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
5 Παπανδρεόπουλος Γεώργιος Μέλος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
6 Σουγλέρης Δημήτριος Μέλος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - K. Πελετίδης
7 Γεράνιος Σταύρος Μέλος ΠΑΤΡΑ ΕΝΩΜΕΝΗ - Κώστας Σβόλης
8 Σταθόπουλος Απόστολος Μέλος ΠΑΤΡΑ, ΣΠΟΥΔΑΙΑ & ΠΑΛΙ - Βασ. Αϊβαλής
9 Μαυρίκος Μιχαήλ Μέλος ΣΠΙΡΑΛ - Πέτρος ψωμάς

και τα εξής 9  αναπληρωματικά μέλη :

Α.Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1 Γεωργακόπουλος Ηλίας Αναπληρωτής ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - Kώστας Πελετίδης
2 Παλαρμάς Στυλιανός Αναπληρωτής ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - Kώστας Πελετίδης
3 Παντελής Χαράλαμπος Αναπληρωτής ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - Kώστας Πελετίδης
4 Πετροπουλος Παναγιώτης Αναπληρωτής ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - Kώστας Πελετίδης
5 Τσεκούρας Παύλος Αναπληρωτής ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - Kώστας Πελετίδης
6 Χριστόπουλος Γεώργιος Αναπληρωτής ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - Kώστας Πελετίδης
7 Οχτάρα Μαρία Αναπληρωτής ΠΑΤΡΑ ΕΝΩΜΕΝΗ - Κώστας Σβόλης
8 Θωμάς Χρήστος Αναπληρωτής ΠΑΤΡΑ, ΣΠΟΥΔΑΙΑ & ΠΑΛΙ - Βασ. Αϊβαλής
9 Τσόγκας Γεώργιος Αναπληρωτής ΣΠΙΡΑΛ - Πέτρος ψωμάς