Όροι χρήσης χώρων του Σταδίου από φυσικά πρόσωπαadobe-acrobat
Αίτηση έκδοσης κάρτας εισόδου στο Στάδιο (δωρεάν)adobe-acrobat

Μαζί με την αίτηση συμπληρωμένη, είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας (της ταυτότητας του κηδεμόνα σε περίπτωση ανηλίκου), 2 φωτογραφιών, και η βεβαίωση γιατρού της δεύτερης σελίδας ή ανεξάρτητη βεβαίωση που να αναφέρει τα εξής:

"Δύναται να γυμναστεί και τον/την κρίνω ικανό/νη να συμμετάσχει στα προγράμματα φυσικής δραστηριότητας και άθλησης χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για την υγεία του/της"

Η αίτηση κατατίθεται στο κεντρικό φυλάκιο ή στο φυλάκιο του βοηθητικού σταδίου, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η δε κάρτα εκδίδεται μόλις συγκεντρωθεί ικανός αριθμός αιτήσεων (συνήθως σε 5-10 ημέρες) και παραλαμβάνεται από το κεντρικό φυλάκιο.

Για την ετήσια ανανέωση πέραν της Ιατρικής βεβαίωσης χρειάζεται και μια φωτογραφία για έκδοση της νέας κάρτας.