Σχολικοί αγώνες κλασικού αθλητισμόυ

  • Views 2460

Στο Παμπελοποννησιακό στάδιο θα διεξαχθούν οι Σχολικοί Αγώνες Κλασικού αθλητισμού Α΄ και Β΄φάσης μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και Ε.Π.Α.Λ.  Πιο συγκεκριμένα θα λάβουν χώρα την Τρίτη 21 Μαρτίου από τις 07:30 -13:30 (Γ.Ε.Λ. & Ε.Π.Α.Λ.), την Τρίτη 4 Απριλίου από τις 08:30 -18:00 (Γ.Ε.Λ. και Ε.Π.Α.Λ.- Περιφερειακοί Αγώνες).