4η έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας «Patras IQ»

  • Views 2451

Η 4η έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας «Patras IQ», θα πραγματοποιηθεί στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο την Παρασκευή 7/4 , ώρα 17.00-21.00 ,Σάββατο 8/4 & Κυριάκή 9/4, ώρα 10.00-21.00 ενώ η κεντρικη εκδήλωση θα λάβει χώρα το Σάββατο 8/4 στις 18.00. Η έκθεση στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα ωφελώντας τους πολίτες της περιοχής πολλαπλά και με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Η εφαρμογή της έρευνας και της καινοτομίας στην παραγωγική βιομηχανία δημιουργεί νέα ανταγωνιστικά προϊόντα, παράγει νέες ανάγκες και τελικά δημιουργεί νέες θέσεις εργασίες. Οι νέες θέσεις εργασίας προσφέρουν εισόδημα στην περιοχή και πολλαπλασιαστικά οφέλη στην εθνική οικονομία.
2. Η προσέλκυση επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μπορούν να επενδύσουν στην περιοχή μας παραγωγικά και με υπηρεσίες αξιοποιώντας τα προϊόντα της γνώσης με επακόλουθο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής και εθνικής οικονομίας με όλα τα θετικά αποτελέσματα που θα έχει αυτή .

Η έκθεση περιλαμβάνει:
• Εκθέματα και πρότυπα καινοτόμων ερευνητικών προϊόντων
• Παρουσιάσεις εφαρμοσμένης έρευνας
• Ομιλίες ιδρυτών start up και καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
• Ομιλίες για θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας, διανοητικής ιδιοκτησίας και εξεύρεσης πόρων για την χρηματοδότηση μετατροπής καινοτόμων ιδεών σε προϊόντα

Πιο συγκεκριμένα, ερευνητές παρουσιάζουν στον παραγωγικό τομέα και σε επενδυτές, ώριμα αποτελέσματα έρευνας που έχουν την δυνατότητα να αξιοποιηθούν παραγωγικά και εμπορικά. Αντίστοιχα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο παραγωγικός τομέας μπορούν να συζητούνται με ερευνητές και να προτείνονται λύσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή συντελεί στη δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τόσο στην ερευνητική κοινότητα όσο και στον παραγωγικό τομέα, μέσα από την αέναη προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών. Επιπλέον, φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο για τους ερευνητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την εφαρμοσμένη έρευνά τους στον παραγωγικό τομέα.

Σκοπός των δράσεων αυτών είναι η εξοικείωση τόσο των ερευνητών όσο και του παραγωγικού τομέα με την διαχείριση της γνώσης και την εκμετάλλευση καινοτόμων ιδεών, με μηχανισμούς και προϋποθέσεις οικοδόμησης δικτύων, συνεργατικών σχηματισμών και εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης της καινοτομίας.

Η έκθεση έχει τεθεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ αυτών και του Πανεπιστημίου Πατρών, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας.

Πρόγραμμα Έκθεσης PatrasIQ