Εκπαίδευση εθελοντικών ομάδων δασοπυρόσβεσης Ν. Αχαϊας στο Παμπελοποννησιακό στάδιο

  • Views 1963

Από τη Δευτέρα 23 Απριλίου έως και την Πέμπτη 26 Απριλίου στις 17:00 η ώρα στην αίθουσα τύπου του Παμπελοποννησιακού σταδίου, θα διεξαχθεί εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων Δασοπυρόσβεσης από την ΔΙ.ΠΥ.Ν. Αχαϊας.

Η είσοδος θα γίνεται από την ράμπα στην οδό Ρίτσου.