Αίθουσα «ΑΛΕΚΑ ΣΙΟΥΛΗ» του Παμπελοποννησιακού Σταδίου: Κεντρική αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019

  • Views611

14-8-2019

Για το χρονικό διάστημα από 23 Αυγούστου 2019 έως και 1 Σεπτεμβρίου 2019 η αίθουσα «ΑΛΕΚΑ ΣΙΟΥΛΗ» του Παμπελοποννησιακού σταδίου θα χρησιμοποιηθεί ως κεντρική αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου (Press Conference Centre) της Ο.Ε. ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019 και της Δ.Ε.Μ.Α.

Πιο συγκεκριμένα η αίθουσα θα χρησιμοποιηθεί για καθημερινή ενημέρωση των ΜΜΕ από την Ο.Ε., καθώς και για τις συνεντεύξεις Τύπου του προέδρου της Δ.Ε.Μ.Α.