Καινοτομίες του Δήμου Πατρέων

  • Views426

Η ανάπτυξη της δικτυακής εφαρμογής ελέγχου ανέπαφης συναλλαγής εισόδου-εξόδου αθλητών και επισκεπτών στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, αξιολογήθηκε από το Τμήμα Καινοτομιών του Υπουργείου Εσωτερικών χαρακτηρίζοντας το Δήμο Πατρέων ως καινοτόμο Δήμο, με σχετική δημοσίευση στο αντίστοιχο site του Υπουργείου https://innovation.gov.gr/covid19cat/panpelopstadium/

Επίσης ο Δήμος Πατρέων χαρακτηρίζεται πλέον ως καινοτόμος Δήμος και για την υιοθέτηση της εφαρμογής sense city με αντίστοιχη δημοσίευση https://innovation.gov.gr/innovationscat/sensecitypatra/