Δια Ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 02/3/2022 στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο

 • Views 2107

Ειδική- δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην Αίθουσα «Αλέκα Σιούλη», στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/18-2-2022 (ΦΕΚ 766/18-2-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, θα διεξαχθεί την 2α  Μαρτίου  2022, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 16.00, με το  παρακάτω  μοναδικό θέμα:

 1. α) Έγκριση  Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Πατρέων και  β) Έγκριση  Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2022 Δήμου Πατρέων (ΟΠΔ)  (σχετική η αριθ. 56/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

———————–

Ειδική- δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην Αίθουσα «Αλέκα Σιούλη», στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/18-2-2022 (ΦΕΚ 766/18-2-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, θα διεξαχθεί την 2α Μαρτίου  2022, ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 17.00, με το  παρακάτω  μοναδικό θέμα:

 1.  Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων, έτους 2022, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων,  έτους 2022  (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος,  Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντής).

————————

Συνεδριάζει, σε δια ζώσης συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, στην Αίθουσα «Αλέκα Σιούλη», στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/18-2-2022 (ΦΕΚ 766/18-2-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, την 2α Μαρτίου 2022, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 17.30, με τα παρακάτω  θέματα:

 1. Γνωμοδότηση για έγκριση διατήρησης λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού παραδοσιακών εμποροπανηγύρεων (σχετική η αριθ. 101/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ.  Δ/ντής).
 2. Γνωμοδότηση για έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων (σχετική η αριθ. 102/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β.  Τσιγάρας – Αρμ.  Δ/ντής).
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος, καταργούμενου κοινόχρηστου επί της οδού Νεοκλέους, στην ιδιοκτησία της κας Φρίντας – Εύης Βουτσινά εντός του Ο.Τ. 1468 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών στην περιοχή Αγυιά (σχετική η αριθ. 2/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 4. Οριοθέτηση θέσης για ολιγόλεπτη στάση εκπαιδευτικών οχημάτων σχολών οδηγών και οχημάτων φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Φωκαίας (σχετική η αριθ. 4/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 5. Καθορισμός ως πεζόδρομου της οδού Ζάρκου (σχετική η αριθ. 5/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 6. Μετατόπιση περιπτέρων σε υπό κατάργηση θέσεις κενωθέντων  περιπτέρων- αριθ. 6/2021 απόφαση της Κοινότητας Κεντρικού Τομέα (σχετική η αριθ. 8/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β.  Τσιγάρας – Αρμ.  Δ/ντής).
 7. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Αγ. Παντελεήμονα – πλαζ στο πλαίσιο του έργου της ΔΕΥΑΠ «Αποχέτευση λυμάτων υποζώνης α2.5» (σχετική η αριθ. 9/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 8. Αιτούμενη παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Γεωργίου Φραντζή αρ.76 (σχετική η αριθ. 10/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 9. Καθορισμός ως μονόδρομου της οδού Λεμεσού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κιλκίς και Πάφου (σχετική η αριθ. 11/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 10. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 504/26-07-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων (παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ) ως προς τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος (σχετική η αριθ. 12/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 11. Λήψη σύμφωνης γνώμης ή μη, για την κατασκευή ράμπας προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, στο πεζοδρόμιο της οδού Αγ. Γεωργίου 104, για την εξυπηρέτησή τους από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΚΛΙΜΑΚΑ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 12. Έγκριση ενεργειών τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών για τον χαρακτηρισμό τμήματος της Δημοτικής οδού Αλεξάνδρου Υψηλάντου (από Ερμού έως Βότση) ως «πεζόδρομος», σε συνέχεια του αριθ. πρωτ. 234484/24-12-2021 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. (σχετική η αριθ. 3/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 13. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 702/09.10.2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σημειακή προσαρμογή της παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου – Παπαφλέσσα) (σχετική η αριθ. 13/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 14. Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ταφολογίου, στο χώρο των κοινοταφίων, στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 15. Έγκριση παραλαβής και διαχείρισης του Κοιμητηρίου Παραλίας από το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 16. Έγκριση Ισολογισμού οικ. έτους 2021 Κληροδοτήματος «Ι. Μεϊντάνη»  (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).  
 17. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 Κληροδοτήματος «Ι. Μεϊντάνη»  (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων στην περιοχή Δεμενίκων του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικά έργα περιοχής Γούβας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης- Αρμ. Δ/ντής).
 20. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου- διαχειριστή της πράξης «Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων στην Ξερόλακα Πατρών», με κωδ. ΟΠΣ 5001285 στο Επιχ. Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 21. Παράταση του χρόνου ισχύος των επιτροπών παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων έως την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων συμβάσεων, για το 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 22. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Επουλώσεις λάκκων (2016)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 23. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ευθείας στίβου και κερκίδων στο Δ.Δ. Ροϊτίκων» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 24. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Έργα υποδομής κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 25. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας «Φύλαξη των: 1) εγκαταστάσεων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων και 2) εγκαταστάσεων του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 26. Διαγραφή οφειλής ποσού 50,00€ και τυχόν προσαυξήσεων, που αφορούν μίσθωμα και χαρτόσημο, από χρηματικούς καταλόγους, για την κα Φιλιππάτου Μαρία, μισθώτρια του κυλικείου στο κλειστό γήπεδο Σαραβαλίου, για το χρονικό διάστημα 1/12/2021 έως 31/1/2022  (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

 

                                                                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                                                 του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                           Παναγιώτης Μελάς

 

02-3-2022

Δήμος Πατρέων