Κατηγορία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Ανάπτυξη δικτυακής εφαρμογής ανέπαφου ελέγχου εισόδου-εξόδου αθλητών και επισκεπτών στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Στην κρίση του COVID-19 ο Δήμος Πατρέων ανταποκρίθηκε άμεσα και ενεργά αναπτύσσοντας με το υπάρχον προσωπικό του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, χωρίς κανένα κόστος, δικτυακή εφαρμογή ανέπαφου ελέγχου εισόδου-εξόδου αθλητών και επισκεπτών στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο . Κατά την είσοδο του αθλητή καταγράφεται στην εφαρμογή η ώρα επίσκεψης, το id του αθλητή /επισκέπτη, ανακτώντας αυτόματα σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα από τη βάση της εφαρμογής, όπως ημερομηνία και ώρα εισόδου, όνομα, επώνυμο, ιδιότητα, αθλητικός σύλλογος, χώρος άθλησης κλπ, ενώ κατά την έξοδο του αθλητή ακολουθείται ή ιδιά ηλεκτρονική ανέπαφη διαδικασία.

Έτσι προστατεύεται η ασφάλεια και η υγεία του προσωπικού και των πολιτών, αυξάνεται η παραγωγικότητα στις αντίστοιχες ανθρωποώρες, παρέχονται αξιόλογου επιπέδου υπηρεσίες εναρμονισμένες με τις οδηγίες των αρμοδίων για το COVID-1, ενώ παράλληλα αποτυπώνεται σε πραγματικό χρόνο το πλήθος των αθλητών /επισκεπτών στους χώρους του Σταδίου. Ταυτόχρονα η επεξεργασία της πληροφορίας προάγει την άμεση και εστιασμένη πληροφόρηση καθώς και τις βέλτιστες αποφάσεις στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και των δομών του Σταδίου.

Σε όλα τα επίπεδα ελέγχου εισόδου/εξόδου λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Προμήθεια υλικών για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου Πατρέων

12/8/2020

Ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες ο Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την «Ενεργειακή
Αναβάθμιση του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών», με αντικείμενο της σύμβασης την προμήθεια
και τοποθέτηση κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμισή του.

Πιο συγκεκριμένα,
προβλέπεται η προμήθεια εξωτερικών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων υψηλής απόδοσης, ηλιακού συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, συστήματος διαχείρισης κτιρίου (BMS) μετά των απαραίτητων ελεγκτών και αισθητήρων καθώς και η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων του εσωτερικού χώρου με νέα τύπου LED και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα προμήθειας.

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες της εν λόγω προμήθειας.

Περισσότερα στη Διακήρυξη

 

#pampeloponisiako.gr

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του Νέου Χλοοτάπητα

Ο Νέος Χλοοτάπητας στο Παμπελοποννησιακό είναι πλέον γεγονός!!

Παρά την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών λόγω των προβλημάτων που ανέκυψαν με την πανδημία, τo έργο ολοκληρώθηκε και  θα παραδοθεί για χρήση μετά τις 27 Αυγούστου. Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη των εργασιών αφαίρεσης του παλιού, διαμόρφωσης τους χώρου και τοποθέτησης του νέου χλοοτάπητα.

Το Στάδιο της Πάτρας δεν έχει πλέον να ζηλέψει τίποτα από άλλα μεγάλα στάδια και όσον αφορά τον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η επιλογή του από την Ε.Π.Ο για στέγαση μιας εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, άλλα και η υπόδειξή  του από την UEFA για διεξαγωγή αγώνων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο, το στολίδι της Πάτρας με την αγάπη και φροντίδα των εργαζομένων του Δήμου παρά την μηδενική χρηματοδότηση αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς του Αθλητισμού για όλη τη χώρα.

 

Δημοτικό Συμβούλιο στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο την Τετάτρη 24 Ιουνίου 2020

22-6-2020                                                                          

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 17:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη» στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών, με τα παρακάτω  θέματα:

 

1.        Έλευση Φυσικού Αερίου στην πόλη μας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος).

2.        Έγκριση της μελέτης του έργου «Ολοκληρωμένα έργα αναβάθμισης πλατείας Ανδρούτσου στην περιοχή «Βλατερό» του Δήμου Πατρέων» και υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 του ΥΠ.ΕΝ. – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

3.        Έγκριση της μελέτης του έργου «Έργα Συντήρησης της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου Α΄ στην Πάτρα» και υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 του ΥΠ.ΕΝ. – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

4.        Έγκριση υποβολής πρότασης έργου για την ένταξη του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την προετοιμασία και ωρίμανση μια πράξης της ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων» στον άξονα προτεραιότητας 7 «Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ» του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτ. Ελλάδος (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

5.        Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος και του Δήμου Πατρέων, για την παραχώρηση, προς χρήση, μηχανημάτων και εξοπλισμού της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, για την αντιμετώπιση  προβλημάτων σε βασικές υποδομές  του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

 

6.        Έγκριση διενέργειας δημόσιας, φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκ νέου μίσθωση ενός ακινήτου από το Δήμο Πατρέων, για την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

7.        Αποδοχή της χρήσης, συντήρησης και λειτουργίας παιδικής χαράς και μίνι γηπέδου ποδοσφαίρου που κατασκευάστηκαν στα πλαίσια του υποέργου α/α 12: «Ολοκλήρωση κατασκευής μικρής περιμετρικής οδού Πατρών και κατασκευή αγωγού ομβρίων Σ1 περιοχής Αρόης» της πράξης «Κατασκευή μικρής Περιμετρικής Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

8.        Λήψη απόφασης περί: 1) Καταγγελίας της σύμβασης παραχώρησης χρήσης (μίσθωση) με αντάλλαγμα, μεταξύ Δήμου Πατρέων και της εταιρείας με την επωνυμία «Αθανασόπουλος Πελοπίδας ΕΠΕ», για το κατάστημα με την επωνυμία «ΘΕΑΤΡΑΚΙ», που βρίσκεται εντός του θαλάσσιου αστικού μετώπου Πατρών, λόγω παρέλευσης του συμβατικού χρόνου διάρκειας της σύμβασης και 2) Εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

9.        Παραχώρηση ακινήτου επί της οδού Κορίνθου και Μανιακίου αρ. 6, από το Δήμο Πατρέων στον Κοινωνικό Οργανισμό, για λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού και έκδοση των σχετικών αδειών από τον ΚΟΔΗΠ για τη λειτουργία του σταθμού (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος).

10.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Μικρά Τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων»   (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

11.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Διάνοιξη- Αποκατάσταση βατότητας οδού στη θέση Αγία Μαρίνα της Κοινότητας  Μοίρα» του Δήμου Πατρέων  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

12.   Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στη Δημοτική Ενότητα Ρίου 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

13.   Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Πεζοδρόμια και μικρά τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

14.   Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή Ι. Ν. Αγγέλων και Αγίου Μηνά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

15.   Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση α) Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και β) παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Πολεοδομικού- Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

16.   Έγκριση επιστροφής χώρου μονού οικογενειακού τάφου στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Β΄ κατηγορίας και παραχώρηση νέου διπλού οικογενειακού τάφου στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Α΄ κατηγορίας (Π. Σινιγάλιας) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

17.   Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εννιά (9) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πατρέων, για την υλοποίηση του παραδοτέου 3.1.3 του έργου SPARC του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) μήνες (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

18.   Αποδοχή απορρόφησης ποσού 24.118,00€ από τον Δήμο Πατρέων, που αφορά στο Υποέργο 7 «Υπηρεσίες Προετοιμασίας Φακέλου Πρότασης» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας», με ΟΠΣ 5035545 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

19.   Έγκριση συμμετοχής στο εγκεκριμένο έργο “Action planning network on urban resource centers- UrbRec (RESOURCEFUL CITIES) του Προγράμματος URBACT II (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

20.   Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών α) Μίσθωση μηχανημάτων για βελτιώσεις και συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων και β) Ταχυμεταφορά εγγράφων – δεμάτων εσωτερικού- εξωτερικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

21.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων για βελτιώσεις και συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

#pampeloponisiako

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετακομίζει στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο

16-6-2020

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:30 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων στην αίθουσα «ΑΛΕΚΑ ΣΙΟΥΛΗ» του Παμπελοποννησιακού Σταδίου. Η μεταφορά έγινε έπειτα από αξιολόγηση  ότι η αίθουσα που καλύπτει τις ανάγκες για να φιλοξενήσει τις εργασίες του δημοτικού συμβουλίου, με βάση τη χωροταξία της και τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι η  συγκεκριμένη αίθουσα.

Εφεξής όλες οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα «ΑΛΕΚΑ ΣΙΟΥΛΗ» του Παμπελοποννησιακού Σταδίου.

 

 

 

#pampeloponisiako.gr

 

Πάρτι του Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης του Δήμου Πατρών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24/1 το πάρτι του Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης του Δήμου Πατρών. Η εκδήλωση με τίτλο «Χορεύουμε-Τραγουδάμε-Γελάμε», πραγματοποιήθηκε στην κλειστή αίθουσα του Παμπελοποννησιακού Σταδίου «Αλέκα Σιούλη» και απευθυνόταν σε γονείς, μαθητές και καθηγητές από όλα τα σχολικά κέντρα κατά μήκος της Πάτρας.

Αυτός ήταν και ο λόγος που για να εξασφαλιστεί η εύκολη μετακίνηση μαθητών και καθηγητών, ο Δήμος διέθεσε λεωφορεία (από και προς τον χώρο) από τα δύο μεγαλύτερα σχολικά κέντρα της δομής.

Στην εκδήλωση, που κεντρικό στόχο είχε να ενισχύσει τους δεσμούς των μελών του Λαϊκού Φροντιστηρίου, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού, η πρόεδρος Β’ σχολικής Επιτροπής καθώς και σύσσωμη η γραμματεία του Λαϊκού Φροντιστηρίου! Μάλιστα λίγο πριν από την συμβολική κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, ο Δήμαρχος είπε χαρακτηριστικά «Η Δημοτική Αρχή είναι πολύ περήφανη με το έργο που γίνεται στο Λαϊκό Φροντιστήριο» ευχαριστώντας τους εθελοντές καθηγητές και συνολικά όλους τους εθελοντές της δομής. Ενώ τόνισε πως «ο κόσμος αυτός είναι άδικος και όλοι εμείς βάζουμε το λιθαράκι μας για να τον αλλάξουμε. Δεν υπάρχει λοιπόν για μας, ως Δημοτική Αρχή, μεγαλύτερη χαρά από το να βλέπουμε άξιους ανθρώπους να έχουν πετύχει τους στόχους τους στο μέλλον και να ξέρουμε ότι βγήκαν από το Λαϊκό Φροντιστήριο!».

Το γλέντι συνεχίστηκε με πολύ χορό (όπως άλλωστε υποσχόταν και η πρόσκληση), τραγούδι και φωτογραφίες ενώ φεύγοντας μαθητές και καθηγητές πήραν δώρο από την Δημοτική Αρχή ένα βιβλίο με αφιέρωση από την γραμματεία του Λαϊκού Φροντιστηρίου.

Σας αφιερώνω και εγώ λοιπόν το δίστιχο του Μπ. Μπρέχτ από το έργο του «Εγκώμιο στην μάθηση»:

Ξεκίνα! Πρέπει όλα να τα ξέρεις!
Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία.

Αναδημοσίευση από το Portal: http://www.katiousa.gr