Υγειονομική εξέταση και Πρακτική δοκιμασία υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο

  • Views 3106

υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τετάρτη  14 Ιουνίου 2023  έως και την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 κατά τις ώρες 7:00 έως 13:30, στις εγκαταστάσεις του Παμπελοποννησιακού Σταδίου.

Οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Γυμναστική Ακαδημία, εκτός από τις εξετάσεις στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, πρέπει να περάσουν από υγειονομικές εξετάσεις και από πρακτικές δοκιμασίες αγωνισμάτων.

#pampeloponisiako#

13-6-2023