Ο Δήμος Πατρέων ανακτά το κουμάντο στις αθλητικές του εγκαταστάσεις

 • Views61436

Aποφασισμένοι να σπάσουν αυγά και να αλλάξουν ένα παγιωμένο σύστημα στον αθλητισμό της Πάτρας, είναι οι άνθρωποι της δημοτικής αρχής του Κώστα Πελετίδη.

Πρώτα στην λίστα του Δήμου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις – φιλέτο: κλειστό Αλεξιώτισσας, κλειστό Ροϊτίκων και προπονητήριο στίβου στου Λαδόπουλου. Διευκρινίστηκε δε, πως το σύνολο των εγκαταστάσεων θα συνεχίσει να έχει την ίδια χρήση, δηλαδή δεν θα βγει ο στίβος από του Λαδόπουλου για να μπει π.χ. το τένις, απλά θα υπάρξει συγκεκριμένο πρόγραμμα χρήσης και κανονισμός λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων, στο πνεύμα της διακήρυξης της παράταξης «Λαϊκή συσπείρωση» που ανέλαβε τις τύχες του Δήμου, με αθλητικό στόχο την στήριξη του λαϊκού μαζικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Όπως έγινε αρμοδίως γνωστό μέχρι τον Ιούλιο, όλες οι αθλητικές δημοτικές εγκαταστάσεις θα «επιστρέψουν» στον Δήμο, ο οποίος θα αναλάβει τη διοίκησή τους – διαχείρισή τους. Είναι μία σύνθετη απόφαση, που εφόσον υλοποιηθεί θα προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τον Τάκη Πετρόπουλο, σύμβουλο επί αθλητικών θεμάτων του δημάρχου Κώστα Πελετίδη, πρόκειται για 180 συνολικά εγκαταστάσεις που ανήκουν στον Δήμο και βρίσκονται διάσπαρτες σε όλο τον Δήμο Πατρέων από το ύψος της Ροδινής έως τα Καμίνια. Ο Δήμος θα της διοικήσει με ένα και μόνο σκεπτικό, το να είναι διαθέσιμες στον λαό, χωρίς αυτός να πληρώνει.

Πολύ περισσότερο επειδή, όπως σχολίασε ο Τάκης Πετρόπουλος, γίνονται οικονομικές δοσοληψίες και εκμετάλλευση των χώρων, χωρίς την άδεια του Δήμου. Μάλιστα παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία για τα δεκάδες χιλιάδες ευρώ που εισπράττουν κάποιοι με την μέθοδο των Ακαδημιών, αλλά και με την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωσή του: «Ο Δήμος πληρώνει το νερό και το ρεύμα στις δημοτικές εγκαταστάσεις, κι αυτές αντί να είναι δωρεάν για τον λαό και πολύ περισσότερο για τους μη έχοντες, χρησιμοποιούνται επί πληρωμή. Αυτό θα σταματήσει», είπε ο Τάκης Πετρόπουλος.


3.930 comments

 1. JamesVib says:

  No matter how you do it, losing weight is an individual thing. Friends can help you but they can’t lose the weight for you. You’ve got to take charge of your weight loss from the beginning if you want to get serious about losing weight. The following tips will help.

 2. TimothyRof says:

  The detrimental impact sleep apnea has on the lives of countless sufferers is a very serious matter. Fortunately, with a bit of knowledge and research, it is possible for just about anyone to learn effective techniques for managing the condition. Review the ideas below for some useful information about battling sleep apnea successfully.

  Try using a mouth guard that’s custom-fitted for you. These are made especially for those suffering from sleep apnea. If you don’t have CPAP, then this guard is an excellent alternative. Also, it’s a lot more comfortable wearing this mouth guard while sleeping. It really helps keep the airways clear and keeps the soft tissues of the throat stable.

  If you have sleep apnea, be sure to ask your doctor every five years if you should have a follow-up sleep study. As your weight and health change, your CPAP pressure may need to be adjusted. The most accurate way to reassess your needs is to have another sleep study with CPAP so the appropriate pressure can be determined.

  If you suffer from sleep apnea, it is vital to avoid consuming alcohol before bedtime. Alcohol acts as a sedative, therefore, it will naturally slow down your breathing. In addition, it will relax all the muscles in your body, including those in your throat that help to keep your airway open.

  Sleep apnea can benefit from a good diet that results in your losing weight. Normally people are quite surprised to learn that unhealthy eating is a major source of their sleep apnea. It’s been proven that poor diets can contribute to the severity of sleep apnea.

  If you think that you may have sleep apnea, set up a video of yourself as you sleep. Just be sure that the video recorder has sound capability. When you wake up, look at the video, and if it seems like something other than snoring is going on, it may be time to go to the doctor.

  Weight loss can be a big help for those that suffer from sleep apnea. The condition is common in overweight patients that have larger neck circumferences. Losing weight can significantly reduce the pressure on your airway and improve the flow of air as you breathe at night.

  Drink one cup of caffeinated coffee a few hours before you go to sleep. It may seem silly to drink a caffeine drink at night, but this can actually help keep your throat open while you sleep. You may have to play around with what time you drink the coffee to avoid restlessness.

  Minimize your risk from the conditions causing sleep apnea. Some sleep apnea risk factors cannot be changed, like genetic or hereditary reasons. But others, such as weight smoking and drinking, can be controlled.

  Learning more about sleep apnea is important because knowledge can help put your mind at ease. Take the information you have learned in this article and talk to your doctor about it. He or she can then better help you more easily when you know more about this disorder yourself.

  viagrasansordonnancefr.com

 3. JamesSox says:

  Sleep apnea has long disrupted the lives of untold number of sufferers as well as their loved ones. To stand a good chance of effectively manage this difficult condition, solid knowledge and understanding of its causes is necessary. Apply the information in this piece, and you will possess the information needed to mitigate the impact sleep apnea has on your life.

  You really need to do your best to lose weight if you have sleep apnea. Those who have sleep apnea typically have a neck circumference of 17 inches or more. This excess weight around the throat causes the airway to collapse more easily during sleep. Reducing your weight by even ten pounds can have a beneficial impact on your sleep apnea.

  Some people have problems using the CPAP machine to deal with their sleep apnea. The best advice is to stick with it. It is not a cure, but it does treat your sleep apnea. If you stop using it, you still have sleep apnea, so you need to keep using the machine regularly.

  If you have sleep apnea, be sure to ask your doctor every five years if you should have a follow-up sleep study. As your weight and health change, your CPAP pressure may need to be adjusted. The most accurate way to reassess your needs is to have another sleep study with CPAP so the appropriate pressure can be determined.

  Understand the effects that smoking and drinking alcohol have on sleep apnea, if you are trying to get a grip on your quality of sleep. Smoking enlarges airways, while alcohol can relax them too much, both of which will contribute to the symptoms of sleep apnea severely. Consider making the necessary cut-backs that will cut down on your sleep problems.

  Try your best to maintain a regular sleeping schedule. When your body gets into a customary sleeping cycle, you will find yourself getting a better night’s sleep, and you will also be more relaxed. Several studies have shown that apnea episodes decrease when a person is not sleep deprived or stressed out.

  The first thing to do when you think you are dealing with sleep apnea is to discover if it is really apnea or just advanced snoring. If you have a loved one sleeping with you, this can be done alone at home, but if not you may need to visit a sleep clinic.

  You can reduce sleep apnea with exercises to strengthen throat muscles. Sleep apnea is often caused by the tissues in the throat, which can relax and collapse while you sleep. When your muscles strengthen, their chances of collapse and airway blockage go down.

  If simple changes in your lifestyle, such as regular sleep hours and losing weight, have not eliminated your sleep apnea episodes, it is time to consult with a sleep specialist. The specific causes of your sleep apnea can be evaluated, and an individual treatment plan can be designed for you.

  Learning more about sleep apnea is important because knowledge can help put your mind at ease. Take the information you have learned in this article and talk to your doctor about it. He or she can then better help you more easily when you know more about this disorder yourself.

  viagrasansordonnancefr.com

 4. AngeloWag says:

  No matter how you do it, losing weight is an individual thing. Friends can help you but they can’t lose the weight for you. You’ve got to take charge of your weight loss from the beginning if you want to get serious about losing weight. The following tips will help.

 5. CaseyfRarl says:

  Some people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

  The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

  The diet pills speed up the metabolic processes. This is the key factor that leads to the burning of all the fats in the body. This means that one passes out lots of urine, which subsequently leads to dehydration. It is imperative that the user take lots of water round the clock. This will help curb dehydration, which can lead to health problems. In addition to that, water offers the required medium for the function of the nutrients and elimination of the fats.

  When buying the review of diet pills, it is imperative that one gets the most recommended dose. People tend to compromise the quality and effectiveness of the tablets due to the variation in cost. The low priced pills depict poor quality, which means their effectiveness is not reliable. Some have also been found to cause health problems. The dose should also be taken as recommended. Over dose will not speed up the process but rather lead to complication. This will increase risk of side effects. If the taking of the pill is forgotten, do not take more to compensate for the lost time.

  The diet plan enclosed with the diet pills has also to be followed. According to the requirements, the termination of the diet must be done even with no results. This means your body is irresponsive.

 6. PhilipRaf says:

  ome people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

  The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

  https://www.cialissansordonnancefr24.com/achat-cialis-usa/

 7. Robertscoro says:

  Doctor Who is now considered a British Institute and has come a long way since it first aired on November 23rd 1963. The very first show saw the Doctor travel 100,00 years into the past to help some dim cavemen discover light. After 26 seasons and seven Doctors later the series came off our screens in 1989 much to the disappointment of the huge devoted fanbase. In 1996 an attempt was made to revive Doctor Who but it wasnt until June 2005 when it came back with a vengeance with Christopher Eccleston as the ninth Doctor that put the series back on the map as it were. It then went on for 5 years with David Tenant portraying the Doctor until 2010 when Matt Smith took over the role. Today it is still a great family show and has attracted many new fans.
  https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-nouveau/

 8. RebekahSmall says:

  I have checked your blog and i’ve found some duplicate content, that’s why you don’t rank
  high in google’s search results, but there is a tool that can help
  you to create 100% unique content, search for:
  Boorfe’s tips unlimited content

 9. TimothyRuP says:

  There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great level to carry up. I offer the ideas above as general inspiration but clearly there are questions like the one you convey up the place a very powerful factor will likely be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around issues like that, but I am certain that your job is clearly identified as a fair game. Each girls and boys really feel the impression of only a moment’s pleasure, for the rest of their lives. http://hellowh983mm.com

 10. MelvaChief says:

  I have checked your page and i’ve found some duplicate
  content, that’s why you don’t rank high in google’s search results, but there is a tool that can help you to create
  100% unique articles, search for: Best article rewritwer Ercannou’s essential tools

 11. Duane says:

  I can’t get through at the moment is 2mg of xanax a lot But, I mean, in terms of the sports I follow a lot, sports that I have a lot of respect for, I mean, someone like a Joe Calzaghe, what he did in boxing is incredible and extremely rare.

 12. Harold says:

  I’ll put him on decadron dose pediatric asthma Due to the fact that&#x2019s the process the Professor has set himself in his new book Sex by Numbers: to scrutinise the surveyors of sex and their methodology and see what truths we can actually take away from their perform &#x2013 if any.

 13. Shawn says:

  US dollars pregnistar medicine
  «Our results suggest that fearful beliefs can be changed by directly challenging such beliefs (as in CBT) or by simple behavior change with a graded approach to the avoided activity (as in graded exercise therapy),» Chalder said in a journal news release

 14. Wilmer says:

  I’ll put him on buy trenbolone enanthate online The report's authors said a key challenge was to attract funding for biotechnology projects on staple crops, such as cassava, which were often ignored by commercial funders because they had a limited market, the authors suggested.

 15. Wilson says:

  Can you put it on the scales, please? eliquis generic cost Critics claim pro-unity posters bearing messages such as «we love our kids, we’re saying no thanks» are offensive for implying Yes campaign supporters don’t love their families.

 16. Nolan says:

  I’m sorry, she’s encet d The current healthcare set-up is unsustainable, she said, but referring indirectly to SNP decisions to save Ayr and Monkland hospitals when they were earmarked for closure, added: «We have for political reasons put the whole Scottish healthcare system into aspic.»

 17. Marcos says:

  A book of First Class stamps pegstim vial It’s the ultimate seed funding and what’s better is that it will give you a guaranteed return,» commented Sinead Keegan of Healthy Food For All, who was one of the authors of the report.

 18. Cedrick says:

  Just over two years sale viagra usa The Giants averaged just 3.1 yards a carry and Rashad Jennings couldn’t pick up a first down on fourth-and-an inch from the San Francisco 43 late in the third quarter, so clearly there was no confidence in the running game.

 19. Faith says:

  We’re at university together reduline 36 fórum Both officials said they would like the United States and its Western allies to show flexibility on the number of atomic centrifuges Tehran could keep under any long-term deal that would lift sanctions in exchange for curbs on Tehran’s nuclear program.

 20. Rebecca says:

  I’m afraid that number’s ex-directory bactrim ds dose for mrsa Howard Archer, chief economist at IHS Global Insight pointed out that the December approvals figure was still 20% below the post crash high of 75,557 seen in January 2014

 21. Oswaldo says:

  I’ll put him on valium uso pediatrico The Israeli military immediately lashed out with ground and aerial attacks on Hezbollah positions in Lebanon after Israeli president Benjamin Netanyahu promised his nation would respond “forcefully.”

 22. Jeffery says:

  I don’t like pubs bactrim 800-160 Simon called the closure of the fund a «bittersweet moment,» and said its performance in October was «challenging due to intense volatility during the month.» The letter, made available to Reuters, was dated Nov

 23. Augustine says:

  Could you please repeat that? generic prescription drugs at walmart That bit of fine print in the collective bargaining agreement triggered an agonizing wait in both cities, more so in championship-starved Cleveland where generations of fans have longed for the Cavs, Indians or Browns to win it all.

 24. Dennis says:

  About a year cost baclofen pump Rapper/entrepreneur Shawn «Jay-Z’ Carter is purchasing Swedish music company Aspiro for $56 million, which will give him ownership of two streaming services that could be used to take on Beats Music and Spotify.

 25. Enrique says:

  Best Site good looking antabuse prescription required education It also confirmed the model will feature new turbocharged engines that use Honda’s clever VTEC variable valve timing system.This technology makes the car easy to drive and cheap to run at lower speeds, but unleashes additional power at higher engine speeds.

 26. Bob says:

  Please wait modafinil dopamine agonist The success of Washington’s Initiative 594, in conjunction of the defeat of an opposing pro-gun measure, was claimed as victory by the gun control movement in its efforts to flip the playbook on the national gun lobby

 27. Arlen says:

  What do you want to do when you’ve finished? tolterodine vs detrol la Last year an application by London-based oil and gasexploration firm Celtique Energie to explore for shale oil andgas within a national park in southern England, where largereserves are believed likely to exist, was rejected.

 28. Hello1Bing1Bing1BinHello
  Hello1Bing1Bing1BinHelloSORYMEPLS
  Normally I do not read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice article.

 29. cialis says:

  Hiya! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My site addresses a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

  tadalafil 20mg lowest price
  [url=http://tadalafil20mgcialis20mg.com/]buy cialis[/url]

 30. I have learned some important things by means of your post. I’d personally also like to state that there will be a situation where you will have a loan and do not need a co-signer such as a Federal Student Support Loan. However, if you are getting a borrowing arrangement through a classic loan provider then you need to be made ready to have a co-signer ready to make it easier for you. The lenders can base their very own decision on a few factors but the greatest will be your credit score. There are some lenders that will as well look at your work history and choose based on that but in many instances it will depend on your credit score.

 31. cialis says:

  Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

  [url=http://buycialiszsx.com/Cialis-for-daily-use.html]Cialis for daily use[/url]
  [url=http://cialisforyou.com/Cialis-coupons.html]Cialis coupons[/url]
  [url=http://buyrealcialisonline.com/Cialis-20mg-prix-en-pharmacie.html]Cialis 20mg prix en pharmacie[/url]
  [url=http://cialisworld.com/Cialis-dosage.html]Cialis dosage[/url]
  [url=http://buycialisgenericzs.com/Tadalafil-prix-en-pharmacie.html]Tadalafil prix en pharmacie[/url]